Cookie-Einstellungen
     
 
 
新闻
SYNTHESIS Special Collection | ​Dedicated to Prof. Guo-Qiang Lin 2023-12-08
封面.jpg

SYNTHESIS Special Collection

Dedicated to Prof. Guo-Qiang Lin

Editor: Liu-Zhu Gong, Guest Editor: Ming-Hua Xu

Editorial

Cover.jpg

An Improved Synthesis of Chiral 2,2′-Bipyridine Ligand C3-ACBP Without Column Chromatography

Liu, Zheng; Lu, Sheng-Mei; Zhao, Bao-Qian; Chen, Hao-Dong; Chen, Mu-Wang; Zhou, Yong-Gui

An Improved Synthesis of Chiral.gif

Synthesis and Optical Resolution of Inherently Chiral Fluorescent Calix[4]arenes and Their Application in Chiral Recognition

Yang, Fu-Ming; Luo, Jun; Chen, Yi-Chieh; Chung, Wen-Sheng

Synthesis and Optical Resolution of Inherently.gif

Palladium/Azaphos-Catalyzed Asymmetric Suzuki–Miyaura Coupling

Jiang, Yanxin; Cheng, Kwai Wun; Zhang, Haoyang; Yang, Zhiping; Wang, Jun

Palladium Azaphos-Catalyzed Asymmetric.gif

Synthesis of Dibenzo[f,h]quinolines by Stepwise C–H Arylation of 2-Phenylpyridine and Reductive Cyclodehydrogenation

He, Yan-Qin; Li, Zhong-Qiu; Zhong, Yu-Wu

Synthesis of Dibenzo[f,h]quinolines by Stepwise.gif

Synthesis of 1,1-Disubstituted Indenes via Palladium-Catalyzed Cross-Coupling of ortho-Alkenyl Bromobenzenes and α-Aryl-α-diazoesters

Feng, Xiao-Jiao; Fu, Jian-Guo; Zhao, Qian; Lu, Yu-Han; Zhang, Shu-Sheng; Feng, Chen-Guo

Synthesis of 1,1-Disubstituted Indenes via Palladium-Catalyzed.gif

Asymmetric Total Syntheses of Macroline-Type Alkaloids Alstomicine and Alstofolinine A

Wei, Kai; Hu, Wen; Sun, Yucui; Zhu, Tuo; Chen, Wen; Zhang, Hongbin

Asymmetric Total Syntheses of Macroline-Type Alkaloids.gif

Halogenative Annulation Reactions of Alkyne-Tethered N- and O-Containing Arenes: Methods for Accessing Aryl-Fused Halogenated N- and O-Heterocycles

Tummatorn, Jumreang; Ruchirawat, Somsak; Thongsornkleeb, Charnsak

Halogenative Annulation Reactions of Alkyne-Tethered.gif

Aliphatic Acylhydrazides as Effective Alkylating Agents for the Copper-Catalyzed Oxidative Cyclization of N-Arylacrylamides

Xie, Dong; Tian, Ren-Gui; Liao, Jia-Jia; Tian, Shi-Kai

Aliphatic Acylhydrazides as Effective Alkylating.gif

Self-Complementary Dimer of Zinc(II) Porphyrins through Coordination with Oxygen Ligands

Ke, Yuanzhen; Wang, Hsian-Wen; Liu, Zhichang; Luh, Tien-Yau

Self-Complementary Dimer of Zinc(II) Porphyrins.gif

A One-Pot Method to Prepare 4,5-Benzotropones and 2,3,4,5-Dibenzotropones

Li, Fang-Qin; Liu, Xiao-Yu; Chen, Zili

A One-Pot Method to Prepare 4,5-Benzotropones.gif

Hierarchical Supramolecular Nanostructures of Cyclic Hydrogen-Bonding Catemers in Dibenzo[a,c]phenazinecarboxylic Acid Discotic Liquid Crystals

Chen, Yi-Ru; Zhang, Yong-Yun; Ong, Chi Wi; Yeh, Ming-Che; Ye, Kai-shiang; Hsieh, Shu-Chen; Lee, Shern-Long; Cheng, Kum-Yi; Chen, Chun-hsien

Hierarchical Supramolecular Nanostructures of Cyclic.jpg

Visible-Light-Promoted C(sp3)–H Bond Functionalization toward Aminothiazole Skeletons from Active Methylene Ketones and Thioureas

Zheng, Renhua; Hu, Xiurong; Jiang, Huajiang; Guo, Haichang; Wang, Lei

Visible-Light-Promoted C(sp3)–H Bond Functionalization.gif

Synthesis of Clausena Alkaloids Using Unique Ring Expansion of Dihydroisoquinolines and Their Cholinesterase Inhibitory Activity

Worayuthakarn, Rattana; Ngernnak, Chuleeporn; Ruchirawat, Somsak; Chainok, Kittipong; Wannarit, Nanthawat; Thasana, Nopporn

Synthesis of Clausena Alkaloids Using Unique.gif

Recent Advances in Quinone Methide Chemistry for Protein-Proximity Capturing

Gan, You F.; Li, Yuan Y.; Chen, Xiao Q.; Guo, Yu Y.; Wang, Rui

Recent Advances in Quinone Methide Chemistry.gif

One-Pot Iron-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Aryl Chlorides and Aryl Bromides

Yin, Yi-Bing; Peng, Xiao-Shui; Wong, Henry N. C.

One-Pot Iron-Catalyzed Cross-Coupling Reactions.gif

Synthesis of Triarylphosphines via Cu-Catalyzed Coupling of Aryl Halides and Acylphosphines

Xu, Minghui; Zhu, Zhengping; Yi, Haojie; Zhu, Hong; Wang, Zhiqian

Synthesis of Triarylphosphines via Cu-Catalyzed.gif

Recent Advances in the Asymmetric Catalytic Synthesis of Phosphonates with an α-Chiral Center

Xie, Dezheng; Chen, Ziyi; Wang, Chun-Jiang; Dong, Xiu-Qin

Recent Advances in the Asymmetric Catalytic.gif

Synthesis of the C17–C30 Bis-THF Fragment of Iriomoteolide-13a via Intramolecular syn-Oxypalladation of 26-Ene-17,21,23,28-tetraol

Gao, Kai; Ma, Haichen; Yip, Tsz Chun; Zhao, Hui; Dai, Wei-Min

Synthesis of the C17–C30 Bis-THF Fragment.gif

Hectogram-Scale Synthesis of Indobufen from Diludine-Triggered Metal-Free Cascade

Hua, Yueting; Liu, Bingxin; Cai, Jiaxuan; Wang, Tao; Cheng, Maosheng

Hectogram-Scale Synthesis of Indobufen from.gif

Recent Advances in Asymmetric [1,2]-Stevens-Type Rearrangement via Metal Carbenes

Shi, Chong-Yang; Zhou, Bo; Teng, Ming-Yu; Ye, Long-Wu

Recent Advances in Asymmetric [1,2]-Stevens-Type.gif

Derivatization of Dihydropyrrolidone-Thiadiazole Heterocyclic Compounds and an Evaluation of their Antibacterial and Anti-Biofilm Activities

Xuecheng, Chen; Yanpeng, Xiong; Yue, Luo; Yalan, Peng; Zhong, Chen; Zhijian, Yu; Shiqing, Han

Derivatization of Dihydropyrrolidone-Thiadiazole.gif

Aza-Wacker Cyclization Toward the Bridged Core of FR901483

Shen, Defeng; Xie, Changmin; Ruan, Zhuwei; Yang, Chen; Huang, Sha-Hua; Zhu, Lili; Hong, Ran

Aza-Wacker Cyclization Toward the.gif

Palladium-Catalyzed Asymmetric 1,4-Addition of Diarylphosphines to α,β-Unsaturated Sulfonyl Fluorides

Cheng, An-Qi; Wu, Zeng-Hua; Yang, Huai-Lan; Duan, Wei-Liang

Palladium-Catalyzed Asymmetric 1,4-Addition.gif

Copper(I)-Catalyzed Enantioselective 1,4-Conjugate Hydrophos­phination of α,β-Unsaturated Esters

Wang, Ye; Wang, Zi-Qing; Yin, Liang

Copper(I)-Catalyzed Enantioselective.gif

Palladium-Catalyzed Hydroalkylation of Alkoxyallenes Using Monofluorinated Nucleophiles

Liao, Ling; Zhao, Zhi-Peng; Gu, Bo-Ning; Yu, Jin-Sheng; Zhou, Jian

Palladium-Catalyzed Hydroalkylation of Alkoxyallenes.gif

Asymmetric Synthesis of Chiral Seven-Membered NHCs, Their Transition-Metal Complexes and Application in Asymmetric ­Catalysis

Han, Jiahong; Pan, Yixiao; Hao, Wei; Fan, Qing-Hua

Asymmetric Synthesis of Chiral Seven-Membered.gif

Enantioselective Synthesis of Dispirooxindole Derivatives via Asymmetric Catalytic Cascade Reactions

Ma, Rui; Zhang, Jia-Lu; Hu, Xiu-Qin; Xu, Peng-Fei

Enantioselective Synthesis of Dispirooxindole.gif

Divergent Synthesis of Isochroman-4-ols, 1,3-Dihydroisobenzo­furans, and Tetrahydro-2H-indeno[2,1-b]furan-2-ones via Epoxidation/Cyclization Strategy of (E)-(2-Stilbenyl/Styrenyl)methanols

Jongcharoenkamol, Jira; Jancharoen, Kitsana; Batsomboon, Paratchata; Ruchirawat, Somsak; Ploypradith, Poonsakdi

Divergent Synthesis of Isochroman-4-ols.gif